Els socialistes de Vinaròs, presenten les seues propostes en matèria fiscal.

Una de les seues apostes més fortes, passa per la facilitat fiscal en assumptes de caire mediambiental i de transició ecològica com l’IBI i l’impost de vehicles híbrids.

Durant el dia d’avui, els Socialistes de Vinaròs, han donat a conéixer públicament quines són les seues 4 propostes fiscals més importants incloses en el programa electoral per a les pròximes eleccions municipals.

Pel que fa a l’IBI, cal destacar la proposta de bonificació del 30% de l’impost per als béns immobles (IBI) en aquells on s’hagen instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctrics de l’energia procedent del Sol, durant els 5 anys posteriors a la instal·lació.

També cal esmentar la bonificació del 95% de l’impost per als bens immobles (IBI) d’ús residencial destinats a lloguer de vivenda amb renda limitada per norma jurídica. Aquesta última proposta, és possible gràcies a les mesures que s’han aplicat des del govern socialista presidit Pedro Sánchez. Pel que fa a qüestions com l’apertura de nous negocis i establiments, els socialistes proposen també una reducció del 20% de la taxa d’obertura i funcionament d’un establiment (llicència d’activitat). Una mesura que pretén agilitzar i reduir en costos aquests tràmits.

Per últim, i molt relacionada amb la primera proposta “verda” dels socialistes, cal destacar la bonificació del 75% de l’impost de vehicles de tracció mecànica per als cotxes híbrids o elèctrics. Cal dir, en aquest aspecte, que els socialistes de la ciutat estan incidint molt durant aquesta campanya en la transició ecològica en diferents aspectes de l’administració local i municipal de forma totalment transversal.

Propostes desglossades:

– Bonificació del 75% de l’impost de vehicles de tracció mecànica per als cotxes híbrids o elèctrics.

– Bonificació del 30% de l’impost per als béns immobles (IBI) en aquells on s’hagen instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctrics de l’energia procedent del Sol, durant els 5 anys posteriors a la instal·lació.

– Reducció del 20% de la taxa d’obertura i funcionament d’un establiment (llicència d’activitat).

– Bonificació del 95% de l’impost per als béns immobles (IBI) d’ús residencial destinats a lloguer de vivenda amb renda limitada per norma jurídica.